เราขายมือ 2 โดยเฉพาะ

ค้นหาสินค้า
สินค้าแนะนำ

PH 17058
รหัสสินค้า : PH 17058
ราคา : 145,000 THB
ประเภท : ตู้เอนกประสงค์
สำนักงานขาย : กรุงเทพ ฯ
รายละเอียด
ใบเสนอราคา

PH 18030
รหัสสินค้า : PH 18030
ราคา : 125,000 THB
ประเภท : ตู้เอนกประสงค์
สำนักงานขาย : ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
ใบเสนอราคา

TW017 ชักโครก
รหัสสินค้า : TW017 ชักโครก
ราคา : 48,000 THB
ประเภท : ตู้มือ 2
สำนักงานขาย : กรุงเทพ ฯ
รายละเอียด
ใบเสนอราคา

KT012 นั่งยอง
รหัสสินค้า : KT012 นั่งยอง
ราคา : 25,000 THB
ประเภท : ตู้มือ 2
สำนักงานขาย : กรุงเทพ ฯ
รายละเอียด
ใบเสนอราคา

PH 18023
รหัสสินค้า : PH 18023
ราคา : 125,000 THB
ประเภท : ตู้เอนกประสงค์
สำนักงานขาย : ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
ใบเสนอราคา

TW013 ห้องน้ำ
รหัสสินค้า : TW013 ห้องน้ำ
ราคา : 45,000 THB
ประเภท : ตู้มือ 2
สำนักงานขาย : ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
ใบเสนอราคา


Back to top

Home | Buy | Sell | Rent | FAQ | Contact us

                                                         เปิด วัน จันทร์ - เสาร์ ปิด วันอาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์
สำนักงานขาย กรุงเทพฯ (บางนา)               เวลา 8.30 – 17.30 น. โทร 02-316-3031 , 092-280-6212 , 081-732-6760 , 081-374-8099 , 081-899-5403
สำนักงานขาย ฉะเชิงเทรา (สตาร์ไลท์)        เวลา 8.00 – 17.00 น. โทร 
02-316-3031 , 092-280-6212 , 081-732-6760 , 081-374-8099 , 081-899-5403© 2015 | SBT Worldwide Products Co., Ltd.


ผู้เข้าชม คน